دستور ویژه رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای مبارزه با فساد


به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به دستور رئیس کل دادگستری مبنی بر برشمردن منابع و منابع اصلی فساد با ارائه دو مورد. مهلت هفته هر یک از معاونان و بازرسان کل این سازمان برای شناسایی گلوگاه فساد اداری نیاز به نگاه کارشناسی و آسیب شناسی داشتند، در جلسه شورای معاونین سازمان بازرسی اقدامات انجام شده را ارزیابی و در جریان روند پیشرفت کار قرار گرفتند. از سوال

وی پس از استماع اظهارات معاونان، مدیرکل فناوری اطلاعات و تحلیل و رئیس مرکز آموزش و تحقیقات سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بازرسی کشور در خصوص وضعیت شناسایی بطری های فساد اداری، گفت: به نام علی هادی. معاون راهبردی این سازمان نسبت به تشکیل کارگروه در اسرع وقت نمایندگان دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آسیب شناسی لازم را برای محاسبه منابع انجام دهند. فساد و جمع بندی آنها برای رفع گلوگاه فساد با کمک دولت.