در کمیسیون های استیناف باید به نامزد فرصت داده شود


رئیس شورای اسلامی شهر همدان تکریم ارباب رجوع را از وظایف اصلی اعضای شورای شهر و شورای شهر دانست.

به گزارش مهر، محمود مسگریان با تاکید بر اینکه تکریم ارباب رجوع از وظایف اصلی اعضای شورا و شورای شهر است، اظهار داشت: باید به گونه ای باشد که مردمی که به شورا مراجعه می کنند و می توانند برای ارتباط با شهرداری، مطالبات آنها و اعضای شورای شهر، مدیران و کارکنان شهرداری نیز باید صراحتا پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه تکریم مشتریان وظیفه ماست چرا که باید به مردم خدمت کنیم، گفت: رعایت این نکات در افزایش رضایتمندی مردم نقش بسزایی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: در کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ در شهرداری، درخواست متقاضیان حضور در جلسه و برخورد محترمانه است.

مسگریان با بیان اینکه به ویژه در کمیسیون های تجدیدنظر باید فرصتی به متقاضی داده شود تا اظهارات و مستندات خود را برای دفاع ارائه کند، افزود: حتی اگر رای نهایی با این کمیسیون باشد، باید فرصتی برای ابراز نظر وجود داشته باشد. نامزد دفاع از او

وی با تاکید بر اینکه حرمت ارباب رجوع باید رعایت و حفظ شود، تصریح کرد: مهم ترین نکته البته در شورا و شهرداری رعایت و حفظ می شود و امید است با حساسیت بیشتر در رصد رضایتمندی را در بین مردم افزایش دهیم. مردم.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در ادامه با اشاره به ناآرامی های اخیر با خانواده شهدای امنیت ابراز همدردی کرد.

مسگریان با بیان اینکه حضور مردم در تشییع شهدای این حوادث بسیار زیاد بود، خاطرنشان کرد: حضور و دفاع از ارزش های انقلابی و نظام پاسخگو است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند این مسائل خواهد بود. حل شد.