دختر یک آتش نشان نمونه


افروز اعظمی متولد ۱۳۶۹ فارغ التحصیل رشته معماری و دختر یک آتش نشان نمونه است که امروزه دوشادوش آتش نشانان برای ایمنی و پیشگیری قبل از وقوع حادثه و آتش سوزی فعالیت می کند. به گفته این بانوی فعال در حوزه پیشگیری، تمام تلاش خود را می کنیم که کمتر زنگ آتش نشانی را به صدا درآوریم. درست است که تصادف اجتناب ناپذیر است اما با ایمنی و آگاهی مردم می توان آن را به حداقل رساند. روز ۱۶ مهرماه “روز آتش نشان و ایمنی” نامیده شده است. هدف از این نامگذاری فرهنگ سازی ایمنی است.