دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کیش از رئیس دانشگاه تقدیر کردند


به گزارش تابناک جزره، پیش از این در نامه ای خواستار مناسب بودن تخصص اساتید برای دروس تدریس شده در رشته مدیریت فناوری شده بودند، چیزی که سال هاست دانشجویان رشته مدیریت فناوری از آن رنج می برند. نسبت به اساتید خود سواد فنی بیشتری داشتند که در پاسخ به درخواست دانشجویان این مشکل حل شد و از این پس دروس مدیریت فناوری توسط اساتید دارای مدرک و مقالات مرتبط با مدیریت فناوری تدریس می شود.

در بخشی از این نامه آمده است: رشته مدیریت فناوری به این دلیل است که دربرگیرنده اصلی ترین مسائل توسعه و علمی کشور است، اما به شدت عجیب است. انتقال فناوری، نوآوری فناورانه، ثبت اختراع و مالکیت معنوی، کارآفرینی و تحقیق و توسعه از موضوعات اصلی مدیریت فناوری است که باید توسط کارشناسان مربوطه آموزش داده شود و نیاز امروز کشور توجه به حوزه هایی مانند مدیریت و پیاده سازی فناوری است. از تکنولوژی . موضوعات فوق متأسفانه گاهاً مدیران میانی واحدها به دلیل تخلف از آیین نامه تناسب تخصص اساتید با دروس تدریس شده (آیین نامه شماره ۳۰/۶۷۷۵۳)، دروس تخصصی دکتری سطح به اساتید فناوری غیر مرتبط منطبق بر آینده پژوهشی و کارآفرینی است و تدریس دروس تخصصی مدیریت فناوری در مقطع دکتری توسط اساتیدی از سایر رشته ها که علاوه بر ضوابط دانشگاه آزاد دارای آموزش های دیگری غیر از مدیریت فناوری هستند. دانشگاه ضربه بزرگی به آموزش عالی کشور است.

آنها در این نامه توضیح دادند که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ دانشجوی رشته مدیریت فناوری در واحدهای تحت تدریس اساتید دارای مدرک دیپلم مدیریت فناوری ثبت نام کردند، در حالی که ثبت نام این رشته در سایر واحدها به ۲۰ نفر هم نمی رسید. استفاده از اساتید مدعو دارای مدرک دیپلم مدیریت فناوری، ممانعت از تدریس اساتید باسواد در مقالات مرتبط با فناوری در این زمینه، بی توجهی به موضوع مصوب در ارائه دروس و …. نواقص سایر واحدها است که در این ترم در واحد کیش با ورود مستقیم دکتر اورساری بخشی از این مشکلات برطرف شده است و قطعاً تعداد ثبت نام در رشته مدیریت فناوری در واحد کیش افزایش خواهد یافت.