خرمای کازرون به این کشورها صادر می شود


حمید رشیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: عمده محصول خرمای این شهرستان در بخش خشت و بوفه تولید می شود.

وی با بیان اینکه شهرستان کازرون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در استان فارس است، افزود: خرمای برداشت شده در کازرون به دلیل بازارپسندی بودن علاوه بر توزیع به سایر استان ها و کشورهای چین، روسیه، امارات، عراق و هند صادر می شود. در بازار شهر خواهد بود

مهم ترین انواع خرمای شهرستان کازرون کبکاب و زاهدی (قسب) است.

برداشت خرما و رطب در نخلستان های کازرون از اواسط مرداد ماه آغاز و تا اواسط مهرماه به پایان می رسد.

در ادامه فیلمی از برداشت خرما از نخلستان های منطقه سفالی شهرستان کازرون را مشاهده می کنید.