حل مشکلات زندگی و محرومیت زدایی برنامه محوری سیزدهم است.


فرماندار رضوانشهر در نشست عمومی نانوایان این شهرستان به خبرنگار تابناک خبرگزاری تابناک رضوانشهر گفت.

حل مشکلات زندگی و محرومیت زدایی برنامه محوری سیزدهم است.

قدردانی از نانوایانی که رضایت مردم را جلب می کنند و نان باکیفیت در اختیار شهروندان قرار می دهند

این حکومت خود را حکومت مردم می داند و مردمی بودن شعار اصلی حکومت است.

در مسائل اقتصادی و جایی که منافع مردم است، صبر نداریم

شهرستان رضوانشهر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و به دلیل پراکندگی جمعیت و افزایش جمعیت و قرار گرفتن در مسیر جاده اصلی و گردشگرپذیر بودن، باید نسبت به توزیع وعده های غذایی سهمیه ای بیشتری اقدام کند.

با پیگیری های انجام شده ۱۱۰۰ کیسه آرد به عرضه ثابت تعدادی از نانوایی ها در جاده اصلی نوار ساحلی با کیفیت پخت بالا و بدون تخلف اضافه شد.

۳۸۰۰ کیسه آرد در قالب اضافه سهمیه آرد برای خرداد، تیر و مرداد ماه سالجاری بین نانوایان واجد شرایط توزیع شد.

افزایش ساعات پخت نانوایی ها برای جلوگیری از ترافیک و صف های طولانی در نانوایی ها