حضور و بازرسی میدانی فرماندار و اعضای کارگروه آرد و نان شهرستان و شهردار شاندرمن از نانوایی های شاندرمن.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری تابناک، از روز سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ گزارشی بر اساس درخواست تعدادی از نانوایی های شهرستان شاندرمن تهیه کردیم و طبق روال معمول این گزارش قبل از اخبار.

در پایان تهیه گزارش و پس از انتشار خبر، فرماندار محترم شهرستان مهندس گیل چالانی با ما تماس گرفت و اعلام کرد که برای رسیدگی به موضوع مراجعه خواهد کرد.

گیل چلانی در این بازدید میدانی ضمن شنیدن دغدغه های نانوایان و مردم دستورات لازم را برای رفع مشکلات نانوایان صادر کرد.

پ.ن: در میان مردم بودن یعنی سنگ صبور مردم بودن

حرف مردم باید شنیده شود