حرکت آسفالت جاده های خاکی حاشیه شهر مشهد آغاز شد/ تعداد کل مسیرهای آسفالت شده برابر طول جاده مشهد – چناران است.


به گزارش تابناک رضوی، علی رضازاده همدانی در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این مطلب افزود: حدود ۱۲۵ جلسه قبل از تصویب نهایی با متولیان و ۵۰ جلسه با هیئت نظارت و شهرداران برگزار شد.
وی با بیان اینکه ۴۱۰ پروژه مصوب شده است که ۱۷۳ پروژه روبنایی و ۲۳۷ پروژه زیربنایی است.
وی افزود: بیش از ۱۲۸ هزار متر مربع پیاده روسازی انجام شد که در سال گذشته چهار برابر پیاده روسازی در حاشیه شهر داشتیم.
رضازاده گفت: در جریان آسفالت معابر مشکل قیر داشتیم که با مشورت مسئولان شهرداری برای اولین بار بالاترین قیر بدون دولتی را در مشهد و کشور گرفتیم و دو هزار تن قیر گرفتیم. به صورت رایگان.” به کمک این رودخانه ۲۸۰ هزار متر مربع آسفالت می شود که معادل آسفالت مشهد تا چناران است.
وی بیان کرد: اتفاق بعدی که می افتد، پارک ها و فضای سبز است، مقرر شد در پارک های محلی ۴۷ درصد و در پارک های شهری حاشیه شهر ۳۴ درصد رشد داشته باشیم که بیش از ۵۴ درصد از احداث پارک ها در حاشیه شهر.
در حوزه ورزشی و فرهنگی، فعالیت در حاشیه شهر پررنگ بود.