حذف کامل مالیات جعفری در شهر نساجی یزد با تصمیم شورای شهر


حجت الاسلام «سیدناصر حیدری» درباره تسریع روند کار در شهرک نساجی ادامه داد: شرکت گاز برای انتقال گاز به شهرک باید حفاری می کرد و این حفاری باید با مجوز شهرداری انجام شود اما در به منظور تسریع در روند کار، در شورای اسلامی شهر یزد تصویب کرد که انتقال گاز و حفاری بدون دریافت هزینه پروانه شهرداری انجام شود.

وی با توجه به اینکه در بحث پرداخت بدهی ها به مردم کمک می شود، گفت: این لایحه در جلسه قبلی شورا نیز به تصویب رسید و گاهی شهروندان نمی توانند بدهی خود را به صورت نقدی به شهرداری پرداخت کنند، بنابراین شورا «پرداخت خواهد کرد». پرداخت بدهی مالیات دهندگان موافقت شد

به گفته وی، تفاوت این اقدام با اسناد مطالبات قبلی در این است که برای این قسط، شهروندان زائد شده کمتر از اسناد مطالبات قبلی پرداخت می کنند.

حیدری افزود: متاسفانه شورای تطبیق با استناد به یکی از مواد قانونی مربوط به رفع موانع تولید این مصوبه را رد کرد، در حالی که شورای اجرا به بند ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری استناد کرد که به صراحت تمام بدهی های مردم به شهرداری مشمول بازپرداخت می شود، اختلاف وجود دارد، بنابراین اعضای شورا از نظر خود مصری هستند و نظر خود را به کمیته حل اختلاف داده اند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تغییر و تخصیص اعتبار اضافی برای بازسازی برخی معابر و مناطق نیز گفت: با توجه به اینکه سیل اخیر خسارات سنگینی به شهرداری و شهر وارد کرده است، علاوه بر آن اعتباری نیز صورت گرفت. خریداری شده برای مرمت معابر شهر، مقاوم سازی سدها، تجهیزات مربوط به مدیریت بحران اصلاح و اعتبار مضاعف در نظر گرفته شده است.