حاشیه نامه جنجالی درباره حجاب اجباری در مشهد


به گزارش تابناک رضوی، عبدالله افراری شهردار مشهد در پاسخ به این نامه از سوی مقام قضایی ضمن اشاره به عدم حمایت قانونی از این دستور و مغایرت آن با بیانات رهبری، این دستور برای اجرا . با توجه به اصرار مقام قضایی

دستگاه قضایی هنوز پاسخ رسمی نداده است اما شنیده می شود این اقدام معاون دادستان با مسئولان قوه قضاییه هماهنگ نبوده است.