جلوگیری از بازگشت هزار میلیارد تومان به بیت المالگزارش کردن تابناک آذربایجان غربی، مدیر کل بازرسی آذربایجان غربی در نشست خبری گفت: با ورود بازرسی آذربایجان غربی به موضوع اعتبارات دستگاه های اجرایی و خدمات رسان از بازگشت هزار میلیارد تومان به خزانه کل کشور جلوگیری شد.

آقای محبوبی افزود: این مبلغ برای موسسات خدماتی و اجرایی جهت محرومیت زدایی و عمرانی اختصاص یافت.

بازرس کل آذربایجان غربی ورود به ادارات عمران را یکی از وظایف بازرسی کل استان عنوان کرد و افزود: دو پروژه مهم احیای دریاچه ارومیه و آب های مرزی توسط بازرسان به دقت بررسی شد و در هر دو مورد وجود دارد. گواه کم کاری، ضعف و رها شدن است ما مدیران بودیم که پس از تکمیل گزارش نهایی نتایج آن اعلام خواهد شد.

محبوبی مشکلات موجود در تونل انتقال آب معدنی سیب به دریاچه ارومیه را یکی از مشکلات موجود اعلام کرد: در حال بررسی علت تاخیر در تکمیل پروژه، ریزش تونل و مشکلات اجرایی آن هستیم. و بدون شک در صورت عدم وجود تقصیر انسانی از مرحله مطالعات تا اجرا اعلام خواهیم کرد.

وی بررسی سدهای ساروک تکاب و آق چای خوی را از دیگر اقدامات در حوزه بازرسی ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و افزود: پس از بررسی های انجام شده، اگرچه بیشتر افشاگری ها از این دو سد در گذشته بوده است. سال کمترین سود نصیب مردم منطقه شد، نرسید، در حالی که به دریاچه نرسید و این نشان دهنده تخلف آشکار است.

روح الله محبوبی از مختومه شدن ۹۷ پرونده منتهی به کشف جرایم در ادارات استان خبر داد و گفت: در این راستا در یک سال گذشته سیصد و دو نفر کارمند و مدیر در دستگاه قضایی جرائم اداری معرفی شده داریم. . تخلفات

وی در پایان از مردم و اصحاب رسانه خواست با همکاری سازمان بازرسی کل کشور برای پاکسازی دفاتر از هرگونه جرائم و قصور و اطلاع رسانی اطلاعات خود به بازرسان سازمان بازرسی کل آذربایجان غربی چه از طریق سامانه ۱۳۶ و چه به صورت آنلاین و در شخص