جزئیات افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران


رئیس امور جبران خسارت سازمان اداری کار:

قانون حمایت از خانواده و جوانان مصوب ۱۴۰۰ حق خانواده و فرزند را به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می دهد.

حقوق خانواده از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حق اولاد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ هزار تومان افزایش می یابد.

حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش می یابد و از این پس هر فردی که بازنشسته شود مشمول این ۹۰۰ هزار تومان می شود.

حتی در سال های آینده نیز بر اساس میانگین دو ساله برای او محاسبه می شود.

سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه های اجرایی نیز نسبت به حکم قانونی شهریورماه امسال پنج درصد افزایش می یابد.