جان باختن شش مازندرانی دیگر بر اثر کرونا


بعد از تابناک مازندران متاسفانه ارابه مرگ کرونا در مازندران برای مدتی قربانی طلب کرد.

بر اساس این گزارش، شب گذشته ۶ نفر از مازندران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
بستری جدید: ۵۳ بیمار
تخلیه: ۵۸ نفر
بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۷۴ نفر
مجموع بستری شده در بیمارستان: ۲۹۹ بیمار
فوت: ۵ نفر

دانشگاه علوم پزشکی بابل:
بستری جدید: ۳ بیمار
تخلیه: ۶ نفر
بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۱۲ نفر
مجموع بستری شده در بیمارستان: ۵۸ بیمار
فاطی: یک نفر