تیم آموزشی “کمی تاریخ، یک بشقاب آموزش، یک قاشق و یک دیگ خنده” به مکانی مستقل نیاز دارد.


به گزارش خبرنگار تابناک بندرعباس، شادی آزاد باشمانی در گفتگوی اختصاصی با صبح دریا گفت: پس از گذشت یک سال از فعالیت این تیم آموزشی، اکنون این تیم ۹۰۰ مادر و کودک را تحت پوشش خود دارد.

آزاد بشمانی افزود: تیم کارگاهی با هدف آموزش و ارائه مربیان کودک زمینه اشتغال مربیان را فراهم کرد و کارگاه های آموزشی رایگان و نیمه رایگان برگزار کرد.

وی از جمله اقدامات این کارگاه آموزشی، جمع آوری ۳۰ میلیون تومان برای کمک به خانه دختر ۱۰ ساله با برگزاری کارگاه به نفع کودکان حاشیه خلیج فارس را برشمرد.

به گفته وی، آموزش “چگونه دوست خود را انتخاب کنیم” در مراکز بهزیستی با حضور فاطمه یوسفیان و خاله باران برای اخلاق دادن به کودکان خاص برگزار شد.

آزاد بشمانی گفت: به زودی این تیم با خدمات و آموزش عملی تیم آموزشی «یک تیکه تاریخ، یک بشقاب آموزش، یک قاشق بازی و یک دیگ خنده» وبینار آموزشی برای کودکان در روز دوشنبه در موضوع “من و “احساسات من” برگزار می شود.

وی اذعان داشت: در حال حاضر تنها مشکل این تیم آموزشی نبود مکان ثابت و مستقل و همچنین سیستم صوتی است.

لازم به ذکر است، اعضای این تیم آموزشی عبارتند از شادی آزاد بشمانی (خاله باران)، معلم کودک و فعال کودک در حوزه روانشناسی، فاطمه یوسفیان، مهسا تبریزی نژاد، مدرس و تصویرگر نقاشی، بهار رستگر، نوازنده حرکت. . مدرس و عضو اصلی هیئت ورزش کودکان استان هرمزگان، عید پورسیاد، مربی خلاق و مدیر تئاتر عروسکی پلوچی و فاطمه باقر و بازیگر، پارسا برتینا طراح پوستر است. مرتضی استادزاده و سوشا و همچنین طاها جلولو، مدیر فضای مجازی، قرن عکاسی را جشن خواهند گرفت.