تلاش دشمنان برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام در فتنه اخیر


حجت‌الاسلام حسین طیب:
هدف اصلی دشمن از ایجاد اغتشاش، توقف پیشرفت کشور و تضعیف ایران اسلامی بود که با هوشیاری به موقع مردم ناکام ماند.

هدف اصلی آمریکایی‌ها از ناآرامی‌ها این بود که از بی‌ثباتی جامعه برای باج‌گیری از ایرانی‌ها در برجام استفاده کنند، یعنی ایران پای میز مذاکره به آمریکایی‌ها امتیاز بدهد تا این بی‌ثباتی‌ها پایان یابد تا توافق امضا شود. .

نقشه دشمن این بود که قبل از انتخابات آمریکا در ایران درگیری ایجاد کند و قدرت ایران را تضعیف کند.
دشمن به درستی می داند که عامل اصلی اقتدار ایران مردم هستند و مردم ایران با ایمان دینی و اسلامی خود جمهوری اسلامی را تضمین کردند و آنچه ایران را به قدرت اول منطقه تبدیل کرد دین مردم است. .