ترافیک شهری هامانا و خودروهای تک سرنشین هامانا / یادداشت اختصاصی هما خوزستان / مینا فراز


تقدیم به هما خوزستان

مینا فراز

ترافیک پر پیچ و خمی که امروز در خیابان های اهواز به چشم می خورد حاصل اجرای پروژه های عمرانی، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، تغییر آب و هوا یا چیز دیگری است.

ترافیک شهری مشکلات زیادی را به همراه دارد، دیر رسیدن، خستگی و …. دانش آموزانی که گاهی یک ساعت در ترافیک می مانند، از کلاس عقب می مانند یا کارمندانی که نمی توانند به موقع به محل کار برسند، همه اینها ناشی از ترافیک و شلوغی خیابان هاست.

خودروهای تک سرنشین نیز عامل شدند، تعداد زیادی از خودروهای پشت چراغ قرمز تک سرنشین هستند در حالی که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در رفع این مشکل و جلوگیری از ایجاد گره ترافیکی در شهر تاثیر بسزایی دارد.

کافی است صبح به میدان جمهوری، دکتر شریعتی یا بلوک دانشگاه شهید چمران بروید، با صف های زیادی از ماشین ها روبرو می شوید که همگی عجله دارند و رانندگانی که به دنبال یک تقاطع برای ترافیک سریع هستند.

آلودگی هوا ناشی از ترافیک و صدای خودروها و بوق خودروها نیز در این بین است که با انجام برخی اصلاحات هندسی در جاده ها که ساده و کوچک به نظر می رسند، می توان علاوه بر ارتقای ایمنی، گره های ترافیکی محلی و مشکلات را سامان داد.

ایجاد تعادل و رفع ازدحام یکی از موثرترین راهکارها برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر به شمار می رود تا شهروندان بتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر حرکت کنند.

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، اجرای اصلاحات هندسی در نقاط حادثه خیز و پرخطر یکی از راهکارهای تحقق اهداف مدیریت ترافیک شهری است.