تجهیز ۱۵۰ تانکر آب سیار برای تامین آب شرب پایانه مرزی مهران


گزارش کردن ایلام تابناک; پرویز ناصری افزود: با انجام پروژه های مختلف از نظر کمی و کیفی آب ترمینال مرزی مهران برای ۳۰۰ هزار نفر در روز امسال برای آبرسانی به زوار مشکلی نداشته باشیم.

وی گفت: ساخت مخزن پارکینگ اربعین قبل از زمان مقرر به اتمام رسیده است.

ناصری پیشنهاد: اجرای پروژه ساخت مخزن ۱۰۰ متر مکعبی پارکینگ اربعین و ۴ کیلومتر خط انتقال آب به آن قبل از موعد مقرر اجرا و به بهره برداری رسید.

مهر