بستری شدن ۸۴ شهروند گیلانی مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته


تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های گیلان به ۱۹۸ نفر رسید.

به گزارش تابناک گیلان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: گفت: با بستری شدن در بیمارستان ۸۴ بیمار کرونا ۶ ساعت گذشته تعداد بیماران بستری در بیمارستان های گیلان بود ۱۹۸ یک نفر رسید ۸ مردم آنها بد هستند.
این در حالی است که دیروز ۱۶۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های گیلان بستری شدند.
دکتر فردین محرابیان با اشاره به بستری شدن ۷ نفر در ICU در این مدت افزود: تعداد بیماران کرونایی که امروز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان بستری شدند ۱۱ آن شخص رسید.
وی از فعالیت ۲۲۷ مرکز واکسیناسیون جمعی و انفرادی در گیلان و ۳۴ مرکز در رشت خبر داد و گفت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی و دوری از اجتماعات مهم ترین راه مقابله با سویه های کرونا است.