برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر


برنامه نیمه اول مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد که مجاری ها شرایط متفاوتی را تجربه می کنند.

مسابقات لیگ برتر ایران روز دوشنبه با حضور مسئولان ۱۶ باشگاه حاضر در این دوره و همچنین مسئولان فدراسیون فوتبال سازمان لیگ در مراسم قرعه کشی بیست و دوم اعضای رسانه به این نتیجه رسیدند که برنامه نیم فصل اول به شرح زیر است:

اولین هفته

فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

روغن مسجد سلیمان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – پنکه

استقلال – سپاهان اصفهان

نساجی مازندران – مس رفسنجان

گلغر سیرجان – تراکتور تبریز

آهن آهن اصفهان – پرسپولیس

پیکان – ملوانان بندر انزلی

هفته دوم

صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک

مس کرمان – پیکان

هوادار – نفت مسجد سلیمان

سپاهان اصفهان – نساجی مازندران

پرسپولیس – فولاد خوزستان

ملوان بندرانزلی – استقلال

مس رفسنجان – گلغر سیرجان

تراکتور تبریز – کوره آهن اصفهان

هفته سوم

فن – صنعت نفت آبادان

استقلال – مس کرمان

آلومینیوم اراک – پرسپولیس

نفت مسجد سلیمان – پیکان

گل گهر سیرجان – سپاهان اصفهان

نساجی مازندران – ملوان بندر انزلی

فولاد خوزستان – تراکتور تبریز

کوره آهن اصفهان – مس رفسنجان

چهار هفته

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – گلغر سیرجان

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک

نفت مسجد سلیمان – استقلال

سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان

پیکان – نساجی مازندران

تراکتور تبریز – هوادار

کوره آهن اصفهان – ماتروس بندر انزلی

هفته پنجم

صنعت نفت آبادان – نفت مسجد سلیمان

نساجی مازندران – مس کرمان

آلومینیوم اراک – تراکتور تبریز

آهن آهن اصفهان – سپاهان اصفهان

فولاد خوزستان – مس رفسنجان

استقلال – پیکان

هوادار – پرسپولیس

گلغر سیرجان – ملوان بندر انزلی

هفته ششم

تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – کوره آهن اصفهان

سپاهان اصفهان – آلومینیوم اراک

نفت مسجد سلیمان – پرسپولیس

استقلال – نساجی مازندران

ملوان بندرانزلی – فولاد خوزستان

مس رفسنجان – هوادار

پیکان – گلغر سیرجان

هفته هفتم

صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان

فولاد خوزستان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی

نساجی مازندران – نفت مسجد سلیمان

طرفداری – سپاهان اصفهان

گلغر سیرجان – استقلال

پرسپولیس – تراکتور تبریز

آهن آهن اصفهان – پیکان

هفته هشتم

ملوان بندر انزلی – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – هوادار

پیکان – آلومینیوم اراک

نفت مسجد سلیمان – گلغر سیرجان

سپاهان اصفهان – پرسپولیس

صنعت نساجی مازندران – کوره آهن اصفهان

استقلال – فولاد خوزستان

مس رفسنجان – تراکتور تبریز

هفته نهم

صنعت نفت آبادان – سپاهان اصفهان

آلومینیوم اراک – مس کرمان

تراکتور تبریز – نفت مسجد سلیمان

گلغار سیرجان – نساجی مازندران

فولاد خوزستان – پیکان

آهن آهن اصفهان – استقلال

هوادار – ملوان بندرانزلی

پرسپولیس – مس رفسنجان

هفته دهم

صنعت نفت آبادان – مس کرمان

استقلال – آلومینیوم اراک

نفت مسجد سلیمان – مس رفسنجان

سپاهان اصفهان – تراکتور تبریز

نساجی مازندران – فولاد خوزستان

فلش – فن

ملوان بندرانزلی – پرسپولیس

گلغر سیرجان – ذوب آهن اصفهان

هفته یازدهم

صنعت نفت آبادان – پیکان

پرسپولیس – مس کرمان

آلومینیوم اراک – نساجی مازندران

کوره آهن اصفهان – نفت مسجد سلیمان

مس رفسنجان – سپاهان اصفهان

فولاد خوزستان – گلغر سیرجان

هوادار – استقلال

تراکتور تبریز – ملوان بندرانزلی

هفته دوازدهم

صنعت نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – مس رفسنجان

کوره آهن اصفهان – آلومینیوم اراک

نفت مسجد سلیمان – فولاد خوزستان

ملوان بندرانزلی – سپاهان اصفهان

استقلال – پرسپولیس

گلغر سیرجان – هوادار

پیکان – تراکتور تبریز

هفته سیزدهم

صنعت نفت آبادان – استقلال

تراکتور تبریز – مس کرمان

آلومینیوم اراک – گلغر سیرجان

سپاهان اصفهان – نفت مسجد سلیمان

فن – نساجی مازندران

فولاد خوزستان – کوره آهن اصفهان

مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی

پرسپولیس – پیکان

هفته چهاردهم

ذوب آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – ملوان بندرانزلی

نفت مسجد سلیمان – آلومینیوم اراک

پیکان – سپاهان اصفهان

نساجی مازندران – تراکتور تبریز

فولاد خوزستان – پنکه

استقلال – مس رفسنجان

گلغر سیرجان – پرسپولیس

هفته پانزدهم

صنعت نفت آبادان – گلغر سیرجان

مس کرمان – سپاهان اصفهان

آلومینیوم اراک – فولاد خوزستان

ملوان بندرانزلی – نفت مسجد سلیمان

پرسپولیس – نساجی مازندران

تراکتور تبریز – استقلال

فن کوره آهن اصفهان

مس رفسنجان – پیکان

استقلال باید شروع و پایان سختی را مقابل سپاهان و تراکتور تجربه کند.

برای ملاقات ساپینتو او با ۲ مربی معروف خارجی لیگ یعنی مورایس و بردی حساسیت زیادی خواهد داشت. ممکن است یحیی گل محمدی مقابل ۲ تیم سابق پرسپولیس خواهد بود. ابتدا با تارتار و ذوب آهن و در نهایت با نساجی و حمید مطهری مبارزه می کند.