برنامه ریزی برای خروج ۳۰ واحد تولیدی استان از تعطیلی و رکود


گزارش کردن تابناک ایلام; رضا محمد رحیمی به تهیه تخت اشاره می کند تولید و اشتغال وی در ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۳ طرح تولید راکد به چرخه تولید در استان بازگشتند.

گفت: بلند قطعنامه صندلی تسهیل و با رفع موانع تولید در استان تا پایان امسال ۳۰ واحد تولیدی فعال یا توسعه می یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام ادامه داد: تامین مالی، پرداخت تسهیلاتبدهی های تامین اجتماعی، معوقات مالیاتی، تامین زیرساخت ها و تامین آب از جمله موضوعات طرح های تولیدی استان است.

محمد رحیمی افزود: قسمت زیادی از آن در اختیار مصوبات کارگروه تسهیل گری است که دستورالعمل در آن الزامی است.