برداشت ۱۰۰ تن دانه روغنی گلرنگ در استان


گزارش کردن تابناک ایلام; علی اشرف عبداللهی گفت: زعفران یکی از روغن هایی است که در برابر کم آبی مقاوم است و در شرایط خشک چرخش مناسبی برای غلات به حساب می آید. جوانه های گل و دانه های روغنی مربوط به آن نیز برای کشاورزان بسیار مفید است.

وی گفت: مطابق با اجرا طرح جهش تولید در مزارع پرباران در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با نظارت اداره تولیدات گیاهی شهرستان و کارشناسان کشاورزی مرکز آسمان آباد، ۲۳ هکتار زمین به کاشت گیاه روغنی گلرنگ اختصاص یافت.

وی افزود: با عملکرد متوسط ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار ۵۷۵۰ کیلوگرم دانه روغنی گلرنگ جمع آوری شد