برداشت کنجد در مهر تا اواسط آبان ادامه دارد


تابناک فارس به نقل از ایانا: یوسف صفری گفت: سطح زیر کشت کنجد در شهرستان موهر ۱۵۰۰ هکتار است که در بخش های وراوی، مرکزی، گله دار و اسیر پراکنده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه برآورد می شود از مزارع مذکور یک هزار و ۵۰۰ تن کنجد جمع آوری شود، افزود: این محصول در بازارهای استان های فارس، یزد، اصفهان، بوشهر، قم و کرمان خریداران زیادی دارد.

یوسفی گفت: کشت صیفی کنجد در شهرستان موهر به دلیل قیمت خرید مناسب، مصرف کم آب و نقش موثر در تامین بخشی از روغن مورد نیاز کشور امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.