برای ارسال پرونده استخدامی با ۵۱۹ نفر تماس بگیرید


پس از تابناک کهگیلویه و بویراحمد، حسنعلی عزت خواه در جریان بازدید میدانی در جریان تشکیل پرونده برای متهمان، این خبر اعلام کرد: این افراد با توجه به نتایج اولیه این وزارتخانه جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل آمده اند. آزمون کار قرارداد آموزش و پرورش.”
وی افزود: پس از طی مراحل قانونی، ۲۳۱ نفر در ۲۳ کد رشته امتحانی پذیرفته شده و جذب آموزش خواهند شد.
آقای عزت خواه گفت که زمان تشکیل پرونده برای متقاضیان مرحله اول از تاریخ ۲۶ جولای آغاز و تا سیزدهم این ماه ادامه خواهد داشت. به استان ارجاع شد.
وی افزود: افرادی که در مرحله اول اعلام نتایج پذیرفته شده اند در صورت عدم مراجعه به موقع برای ثبت نام و تشکیل پرونده به منزله انفصال از کار تلقی می شوند.
آقای عزت خواه در این بازدید روند ثبت نام افراد واجد شرایط را خوب و رضایت بخش توصیف کرد و افزود: