باشگاه خبرنگاران جوان منحل شد


به گزارش تابناک مازندران، جامجم نوشت: با حکم رئیس خبرگزاری صدا و سیما باشگاه خبرنگاران جوان منحل شد.

با حکم سرپرست خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین باقری به سمت سردبیری رسانه جدید منصوب شد.

بر اساس این قضاوت، استفاده بهینه از سرمایه انسانی باشگاه خبرنگاران جوان و هم افزایی آن با توان سازمان صدا و سیما و طراحی و حضور فعال در فضای مجازی از وظایف اصلی رئیس رسانه نوین صدا و سیما است. خبرگزاری تلویزیون.

پیش از این سردبیر شبکه خبر با سردبیر پخش خبر سیما ادغام شده بود