بازار قلعه محمود کرمان; رها شده در دل تاریخ


بازار قلعه محمود کرمان یادگار دوران قاجاریه و در یکی از محلات قدیمی این شهر قرار دارد و طول این بازار بیش از ۵۰۰ متر است و دارای آب انبار، حمام، انبار و مسجد است. اما امروز رونق این بازار پوشاک تعطیل شده و به جز چند حجره بقیه بسته، درهای چوبی آن شکسته و سوخته، حمام آن تخریب شده و بافت تاریخی این بنای گرانبها به محلی برای تبهکاران و معتادان تبدیل شده است. .