اینجا چیه؟! مدیریت تغییر را از کجا یاد گرفتی اینجوری؟!تابناک ایلام علی اصغر اسدی :: تغییر مدیران دستگاه های اجرایی پدیده جدیدی نیست، طبیعی است که وقتی مدیری در دستگاهی معرفی می شود، از همان ابتدای دوره مدیریت خود به فکر استعفا نیز باشد. .

مدیریت نه تنها مادام العمر نیست، بلکه صرف نظر از تغییرات مدیریتی بر اساس نظرات سیاسی و تغییر دولت ها، راهی پذیرفته شده است. در بحث مدیریت به عنوان گردش نخبگان محسوب می شود

اما یک نکته را نباید فراموش کرد که در چارچوب تغییرات باید مراقب بود که تخصص و تجربه پای نظرات سیاسی بلعیده نشود و از سوی دیگر شأن و منزلت مدیران حفظ شود. آستانه از تغییر

نکته بعدی که هنوز ربطی به اهمیت مدیران به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی ندارد، روش تغییر است که امروزه در دولت متاسفانه کمتر به آن توجه می شود.

حواشی تغییر مدیرکل امور مالیاتی استان ها هنوز کم نشده است چرا که شاهد تصمیم ایجاد آساء احمدی نژادی در یکی از دستگاه های اجرایی استان بوده ایم.

در حالی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام در ماموریت پیگیری بودجه اربعین در تهران حضور دارد، خبر می رسد که فرد دیگری به عنوان رئیس این سازمان معرفی شده است.

جای تعجب است که در حکومتی که مدعی اخلاق مداری است، جایگاه واقعی انسان ها و ارزش های انسانی را طبیعی نمی دانند!

چطور است که استاندار یک استان رئیس سازمان برنامه ریزی خود را برای انجام ماموریت به مرکز می فرستد اما بدون اطلاع او فرد دیگری رئیس سازمان می شود؟!

چرا این دولت در تصمیم گیری های خود چندان قاطع نیست و هر تصمیم مدیریتی را متاثر از عوامل بیرونی می گیرد؟! آیا این بی ثباتی و بی ثباتی چالش مهمی برای دولت نیست؟!

اگر قرار بود مدیر سابق در سمت خود باقی بماند و اقدامات اولیه برای تمدید دوره مدیریتی از جمله درخواست های امنیتی و حتی پیش نویس حکم او انجام شود، این تصمیم نود دقیقه ای در چه جایگاهی برای معرفی مدیر جدید بود. مدیر گرفته؟!

این میزان تردید در تصمیم گیری ها نه تنها ساختار مدیریتی رده های پایین را تضعیف و مدیران را بی انگیزه می کند، بلکه به عنوان تمسخر ساختارهای مدیریتی تلقی می شود.

اگر قصد تغییر مدیری را دارید از همان ابتدا به او بفهمانید که ادامه مسئولیت او ضرورتی ندارد و اگر می خواهید به حضور او ادامه دهید پس محکم روی تصمیمات خود بایستید.

با این روش تغییرات مدیریتی نه تنها اهداف سازمانی محقق نمی شود، بلکه آبروی چندین ساله مدیریت را نیز از دست خواهید داد، باور کنید در بسیاری از سازمان های بالادستی شستشوی مغزی زیادی صورت می گیرد که مردم از ترس آن کشور را ترک می کنند. عواقب.

خدا به همه ما و مخصوصاً این کشور رحم کند!