ایجاد ۶۰۰ کمیته صلح متشکل از نخبگان این ولایت برای حل مشکلات مردم


گزارش کردن تابناک ایلام; عمران علی محمدی افزود: در پنج ماه گذشته، این استان ۶۶۰۰۰ مورد دریافت کرده است عملکرد دادگستری استان نشان می دهد که ۳۳ درصد از حجم پرونده ها کاسته ایم.

وی گفت: ۱۴ هزار و ۴۶۶ پرونده به دستگاه قضایی وارد شده و در حال رسیدگی است.

علی محمدی پیشنهاد داد ۹۰ درصد پرونده ها در استان به صورت الکترونیکی رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: همکاران ما به طور مرتب از تمامی شعب و حوزه های قضایی بازدید کردند که این بازدیدها منجر به این عملیات و افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی استان شد.