انتصاب مدیر کل بنادر و کشتیرانی امیرآباد مازندران


پس از تابناک مازندران، مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی استان مازندران به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد منصوب شد.

با حکم معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، محمدتقی انزان پور به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد منصوب شد.

در بخشی از حکم علی اکبر صفایی خطاب به محمدتقی انزان پور مبنی بر توسعه سرمایه گذاری ها و پویایی در فضای کسب و کار از طریق ارتقای فعالیت های ارزش آفرینی آمده است. بازاریابی مناسب و تسهیل جریان کالا، حمل و نقل و رسیدگی به دغدغه های بخش خصوصی و ارتقای امنیت در حوزه فعالیت های دریایی و بندری، حفظ محیط زیست و امنیت دریایی (ISPS Code) و تلاش حما و حمل و نقل چند وجهی و توسعه زنجیره تامین با تمرکز بر افزایش سهم بندر امیرآباد بر ترانزیت منطقه ای دریای خزر تاکید کرده است.