امشب شاهد آخرین هلال ذی القعده باشید


تابناک فارس به نقل از ایمنا: فاطمه فخرایی فرد گفت: سیاره آبی نپتون حوالی نیمه شب امروز در حال صعود است و از روز سه شنبه – هفتم تیرماه – از منظره بازگشت به زمین آغاز می شود. این حرکت برای ناظر باستانی شناخته شده بود و آنها را نگران می کرد زیرا نمی توانستند آن را با درک خود از سیارات در حال حرکت در مدارهای بیضی شکل به جلو هماهنگ کنند. حرکت متقابل به دلیل حرکت زمین به دور خورشید و دید زمین به این سیارات است.

وی افزود: نپتون هشتمین سیاره نسبت به خورشید است و اولین سیاره ای است که وجود آن توسط تلسکوپ در ۲۳ سپتامبر ۱۸۴۶ با محاسبات ریاضی پیش بینی شد. این سیاره با طلوع خورشید از مختصات رصدخانه لارستان قابل مشاهده خواهد بود. سیاره نپتون در ساعت ۰۰:۴۴ صعود می کند و در ساعت ۰۴:۵۱ در ارتفاع ۴۹ درجه از افق جنوب شرقی نامرئی می شود. در طول هفته‌های بعدی، نپتون هر شب چهار دقیقه زودتر به بالاترین نقطه خود در آسمان می‌رسد و با نزدیک شدن به برخورد، به آرامی در آسمان عصر نمایان می‌شود. نپتون این شب ها در صورت فلکی حوت قرار دارد و با کمک تلسکوپی با روشنایی ۷.۹ قابل مشاهده است.

نیمه آخر ذی القعده
کارشناس تیم علمی رصدخانه لارستان افزود: قبل از تکمیل فازهای ماه و رسیدن ماه به موقعیت معادله خورشیدی، هلال ناپدید شدن سه شنبه – ۱۶ تیر – لحظاتی قبل از طلوع خورشید قابل رصد است. بهترین زمان برای دیدن آخرین هلال ذی القعده ساعت ۰۵:۱۰ دقیقه است. لحظاتی قبل از طلوع خورشید، ماه به مدت ۲۸ روز و ۱۳ ساعت در موقعیت صورت فلکی جوزا با ابزارهای نوری قابل رویت است، درخشندگی این هلال ماه حدود یک درصد است. ماه در ساعت ۰۴:۵۶ طلوع می کند، خورشید در ساعت ۰۵:۵۰ طلوع می کند.

ماه در فرورفتگی خورشیدی
وی گفت: سه شنبه – ۶ تیر – ساعت ۲۳:۲۷ ماه در نزدیکترین فاصله از خورشید یا خورشید گرفتگی در صورت فلکی جوزا قرار دارد. در این زمان زمین ۱.۰۱۶۶ واحد نجومی از خورشید و ماه ۱.۰۱۳۹ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد. این پدیده زمانی رخ می دهد که ماه در مدار خود بین خورشید و زمین قرار می گیرد، یعنی تقریباً همزمان با ماه جدید. فاصله بین زمین و ماه ۰.۰۰۲۷ AU (406 هزار کیلومتر) خواهد بود. ماه ۲۹ روزه امشب نامرئی است.