اقلیدس ۶۰ هزار تن گندم تولید می کند


تابناک فارس به نقل از صداو سیما: شمال فارس یکی از آخرین نقاط کشور است که در حال حاضر برداشت گندم در آن آغاز شده است.

بیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شمال استان فارس زیر کشت گندم تر و دیم است.

در این مزارع بیش از ۸۰ هزار تن گندم برداشت می شود که ۶۰ هزار تن آن در مزارع شهرستان اقلیدس تولید می شود.

۱۱ مرکز خرید گندم در شهر اقلیدس فعال هستند و گندم هایی را که توسط کشاورزان از ۲۰۰۰۰ هکتار از مزارع شهرستان اقلیدس جمع آوری می شود، دریافت می کنند.

فارس حدود ۱۰ درصد گندم کشور را تامین می کند.