افزایش ۸۵ درصدی اعتبار خط نفت و گاز استان در سال ۱۴۰۱نه تابناک ایلام; رحمت الله قیصوری با اشاره به اینکه وام های تملک دارایی های سرمایه ای استان نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷.۹ درصد افزایش داشته است، گفت: اعتبار خط سه درصد نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۴۶ است میلیارد تومان که نسبت به سال گذشته ۸۵.۷ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه ایلام بیستمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بین استان های کشور در سال ۱۴۰۱ است، افزود: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی در سال ۱۴۰۱ با نرخ رشد ۲۰.۹ درصد سال گذشته به بیش از ۵۰۵ میلیارد تومان رسید.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه ایلام افزود: اعتبار خط اربعین در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ درصد افزایش نشان می دهد.

قیصوری در خصوص اعتبارات هزینه ای مصوب استان در سال ۱۴۰۱ یادآور شد: وام های مذکور بیش از ۶۳۱ میلیارد تومان است که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴.۷ درصد و نسبت به عملکرد سال گذشته حدود ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است.

او بر لزوم صرفه جویی در پول در وام های جاری تاکید می کند وی گفت: اولویت هزینه کردن، پرداخت حقوق کارکنان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام با تاکید بر اینکه توزیع اعتبار در شهرها بر اساس شاخص های جمعیتی، مساحت، ضریب کسر و غیره تاکید می کند: طرح های اولویت دار شامل طرح های رشد اقتصادی، طرح های دانش بنیان در راستای شعار سال و سند. دگرگونی دولت مردمی و همچنین تحقق پروژه های نیمه تمام که با پیشرفت فیزیکی و نقشی که در رشد اقتصادی داشتند، تقسیم وجوه را در سال ۱۴۰۱ در اولویت قرار دادند.