افزایش سهمیه مسکن خبرنگاران به ۲۴ هزار نفر


به گزارش تابناک مازندران از ایرنا، اسماعیلی از افزایش سهمیه مسکن خبرنگاران به ۲۴ هزار نفر خبر داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مصاحبه گفت:

ظرفیت مسکن خبرنگاران از ۱۲۰۰۰ به ۲۴۰۰۰ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور دستور ویژه ای برای اسکان هنرمندان پیشکسوت نیز داده است و به دنبال رفع مشکلات مسکن اهالی فرهنگی و هنری کشور هستیم.