افزایش سرانه ورزشی دانش آموزان در استان اصفهانمعاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان هدف از اجرای این طرح را توسعه زیرساخت های ورزشی مدارس کشور دانست و گفت: امسال ۶ هزار میلیارد ریال به این طرح اختصاص یافت و بیشتر. همانطور که ۱۰۰۰ طرح ورزشی در مدارس کشور ساخته شد و بهره برداری می شود.

آذرکیوان امیرپور افزود: در هفته تربیت بدنی بیش از ۲۰ طرح در مدارس استان اصفهان به بهره برداری رسید و مجموعه های باقی مانده نیز در پایان سال افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه این طرح بزرگ کمک زیادی به توسعه ورزش در مدارس می کند، گفت: در حال حاضر سرانه ورزش برای هر دانش آموز در کشور کمتر از ۴۰ سانتی متر مربع است که با سردار سلیمانی به بیش از ۴۰ سانتی متر مربع افزایش می یابد. . طرح