اردوهای فرهنگی و آموزشی برای دانش آموزان ضروری استگزارش کردن «تابناک البرز» سید ابراهیم حسینی امام جمعه شهرستان فردیس که هر هفته گفتگوی دوستانه با دانش آموزان دارد در اردوی فرهنگی تربیتی دانش آموزان فردیسی که در اردوگاه شهید رجایی برگزار شد شرکت کرد.

وی افزود: این اردوی فرهنگی آموزشی با همکاری معاونت آموزشی و دفتر امام جمعه و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در اردوگاه شهید رجایی برگزار شد.

حسینی بیان کرد: یکی از برنامه هایی که تاکید می کنم برگزاری اردوهای فرهنگی دانش آموزان است. این لهجه ها مختص فردیس نیست. من زمانی که در ساوه بودم این موضوع را دنبال کردم.

وی بیان کرد: قرآن و دین خدا بر این تفریح ​​سالم تاکید دارند چرا که مردم واقعا به آن نیاز دارند. از ابتدای حضورم در شهرستان فردیس پارک بانوان را دنبال کردم. نباید محدودیت بزرگی برای زنان قائل شد، در جامعه وانمود می کنند که مومن فقط باید گریه کند. این نوع نگرش و تفکر درست نیست. قرآن کریم افرادی را که به دنبال خیر دنیا و سال دیگر هستند، کمال می داند. استاد بزرگوارمان آیت الله مشکینی فرمودند: خداوند متعال این دنیا را برای مؤمنان آفریده است. اگر صدقه بی تفاوت در مورد شما استفاده شود، پس شما فردی وفادار، شاد و بشاش هستید.

وی در این دیدار به تشریح شبهات و دغدغه های دانشجویان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پرداخت.