آموزش جمع آوری اجاره آموزشی در مدارس استثناییتابناک ایلام علی اصغر اسدی ::تحصیلات و توسعه کشور قطب توسعه محسوب می شود، در برنامه های بلندمدت و میان مدت توسعه اگر از تربیت مدیران خلاق آینده غفلت شود قطعا ماشین توسعه به بن بست می رسد.

به عبارت دیگر، با وجود برنامه ریزی دقیق توسعه در کشور، اگر مدیری خلاق، جسور، ریسک پذیر و متعهد برای اجرای این طرح ها وجود نداشته باشد، برنامه های توسعه محلی عربی وجود نخواهد داشت.

بنابراین برای تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه کشور، اتاق‌های فکر مدیریت برنامه‌ریزی و عملیاتی توسعه آن باید با کارشناسان و مدیران خلاق در اختیار داشته باشد و این امر بدون آموزش و تربیت مدیر و ایجاد نیروی انسانی موثر

اینجاست که آموزش در تربیت و تولید مدیران توسعه گرا حرف اول را می زند و بدون برنامه ریزی برای تربیت مدیرانی که برنامه های توسعه را در حوزه اجرا می کنند موضوعی به نام توسعه بی محتوا خواهد بود.

توسعه کشور با تلفیقی از منافع اقتصادی و نیروی انسانی خلاق، بدون نیروی انسانی شایسته و خلاق معنا پیدا می کند، هم خروجی اتاق فکرهای توسعه بی معناست و هم در عرصه عمل و اجرا بدون نیروی انسانی خلاق و متخصص. برنامه های توسعه آنها بهتر خواهند ماند

بنابراین اهمیت آموزش و توسعه مشکلی نیست که بتوان آن را به راحتی نادیده گرفت و اگر قرار است اهداف توسعه محقق شود باید شالوده آن یعنی تربیت نیروی انسانی تقویت شود.

تا زمانی که آموزش و پرورش نتواند در مسیر درست آموزش و پرورش نسل مدیران خلاق قرار گیرد، همیشه پای چوبی توسعه باقی خواهد ماند.

دستیابی به هدف مهم توسعه جز با تقویت زیرساخت های آموزش و پرورش امکان پذیر نیست، یعنی اولاً باید برای ساکنین آموزش و پرورش فراهم شود و زیرساخت های آنها تقویت شود تا به توسعه آینده کشور امیدوار باشیم. شاخص های متاثر از نیروی انسانی خلاق

امروزه علیرغم تلاش های صورت گرفته برای قرار گرفتن آموزش و پرورش در مسیر نقش آفرینی در تمامی عرصه های توسعه، اما این دستگاه نقش واقعی خود را از دست داده است، زیرا در گرداب سیاست بازی، قبیله گرایی و سنوات آموزشی باقی مانده است. .

مدارس استثنایی استان ایلام امروز به جای اینکه محور و محور تربیت نسل مدیران خلاق باشد به محلی برای اجاره موسسات کنکور و حیاط خلوت سرمایه داران تبدیل شده است.

این مدارس به جای استعدادیابی و تقویت استعدادهای خفته و شکوفایی آنها برای ایجاد نیروی انسانی خلاق و مستعد، ابزاری برای مبارزه و آوردن ژن های خوب اما نه با استعداد شده اند.

بنابراین اگر نظام آموزش و پرورش می خواهد در توسعه استان و کشور نقش آفرینی کند باید تغییر را از خط مقدم آغاز کند نه از بالا!!

تغییر مدیران استان و شهرستان بدون تغییر مدیران نمی تواند به اهداف و برنامه های بالادستی آنها برسد

به صراحت باید بگویم: برای دستیابی به اهداف درون سازمانی و توسعه ای کشور، مدیران AP استان با خانه تکانی و تغییر مدیران مدارس خاص، باید از تعداد اجاره بهای تحصیلی و آزمون ورودی بکاهند. . موسسات در این مدارس

پیشنهاد می شود همزمان با اعمال دستورالعمل تغییر مدیران مدارس، در فرآیندی مبتنی بر دموکراسی، مدیران برخی مدارس با رای و نظر معلمان منصوب شوند.

یقینا تغییر معلمان مدارس استثنایی همراه با اخذ اجاره بهای موسسات کنکور از طریق تمرکززدایی از قومی شدن مدارس جلوگیری می کند زیرا وضعیت این مدارس آشفته و پله پله به گونه ای است که هر مدرسه است. نسبت یک قبیله و قبیله خاص