آزمون ورودی هرمزگان با رقابت هنرمندان آغاز شد


گزارش تابناک هرمزگان، نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و آموزش در هرمزگان گفت: امسال ۲۷ هزار و ۷۳۱ داوطلب همزمان با سراسر کشور در آزمون ورودی دانشگاه های کشور به رقابت می پردازند.
ظهیری نیا افزود: امسال ۶۵ درصد داوطلبان دختر و ۳۵ درصد پسر هستند.
وی گفت: آزمون سراسری تا شنبه ۱۳ تیرماه همزمان با سراسر کشور در هرمزگان ادامه دارد.

ظهیری نیا افزود: امسال آزمون در ۱۵ حوزه برگزار می شود که گروه آزمایشی علوم انسانی با ۹ هزار و ۸۱۶ نفر بیشترین داوطلب و گروه آزمایشی گروه هنر با ۲ هزار و ۷۳۱ نفر کمترین داوطلب را در هرمزگان دارند.