آب آشامیدنی همدان کاملا سالم است/ گزارشی مبنی بر آلودگی آب و یا شیوع بیماری گزارش نشده است


مدیرکل دفتر سلامت شرکت آب و فاضلاب در پاسخ به اخباری مبنی بر شیوع بیماری گوارشی در بین کودکان شهر همدان به دلیل آب ناسالم گفت: شاخص های بهداشتی و بهداشتی آب شرب و این شهر به طور مستمر نظارت می شود و مشکلی در این زمینه وجود دارد. حتی تاکنون گزارشی از سوی مراجع ذیربط و رسمی مبنی بر آلودگی آب همدان و شیوع بیماری در بین کودکان و بزرگسالان دریافت نکرده ایم.

گزارش کردن تابناک همدان، منتظری خاطرنشان کرد: تنها مرجع ذیصلاح و رسمی برای اظهار نظر در مورد آلودگی آب و یا گزارش شیوع بیماری در سطح کشور «وزارت بهداشت» و «مرکز بهداشت محیط و کار» این وزارتخانه است. وی گفت: در سطح استان، دانشگاه‌های علم و پزشکی و مراکز بهداشت محیط از نظر قانونی صلاحیت اظهارنظر در مورد بهداشت آب و شیوع بیماری‌ها را دارند و تاکنون گزارشی از این نهادهای رسمی مبنی بر شیوع این بیماری گزارش نشده است. بررسی بیماری های گوارشی کودکان شهر همدان از منبع آب یا هر منبع دیگری.

وی در ادامه تاکید کرد: بهداشت و سلامت آب و شاخص های آن توسط «مرکز پایش و پایش سلامت آب و فاضلاب» و همچنین «مرکز بهداشت» به صورت موازی و مستقل به صورت مستمر رصد می شود. طبق گزارشات و نتایج آزمایشات، آب شرب همدان کاملا سالم است.

مدیرکل آبفای کشور در پایان تصریح کرد: رسانه ها مواظب مستندسازی اخبار باشند و از اخباری که مورد تایید مراجع رسمی نیست، پرهیز کنند. چنین اخباری می تواند اذهان عمومی را تشویش کند و باعث نگرانی مردم یک منطقه شود و آرامش را از آنها سلب کند.