آبرسانی به ۳۴ روستای شهرستان لالی


محمدرضا کرمی نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در راستای حمایت های دولت برای حل مشکل آب روستاهای خوزستان، طرح آبرسانی ۳۴ روستای شهرستان لالی به بهره برداری رسید.

وی افزود: این طرح آبرسانی با همکاری خوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نیرو برای تامین آب مناطق تحت تنش آبی اجرا شد تا مشکلات مردم روستاهای لالی به صورت پایدار حل شود. تامین آب

مدیرعامل آبفای خوزستان پروژه های آبرسانی روستاهای خوزستان را با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرعت انجام می دهد و گفت: این اقدامات تا رفع مشکل همه روستاهای درگیر در تنش آبی ادامه خواهد داشت. استان حل شده است.

کرمی نژاد ادامه داد: بیش از ۱۵۰۰ روستای خوزستان در یک دوره یک ساله آبرسانی شده است و تلاش می شود تا آب سایر روستاهای خوزستان تثبیت شود.

وی افزود: توجه و عزم دولت برای تامین آب مناطق محروم نسبت به دولت های گذشته بی سابقه است و امیدواریم این امر منجر به حل مشکل آب در تمام روستاهای خوزستان شود.