¤ چرا امام حسین (علیه السلام) قیام کرد؟


◇ بسم الله الرحمن الرحیم ◇

¤ چرا امام حسین (علیه السلام) قیام کرد؟

درباره قیام امام حسین (ع) دو نظر وجود دارد:

دیدگاه اول – برخی از بزرگان و علما بر این عقیده اند که امام پس از شهادت امام حسن (ع) قیام نکرد، پیروان و شیعیان برای مسائل حکومتی به ایشان مراجعه می کردند، هرچند اندک بودند.

اکثریت معاویه را حاکم می‌دانستند و پس از درک معاویه، بسیاری از بزرگان دین یزید را شایسته حکومت نمی‌دانستند و امام حسین را حاکم اسلامی می‌دانستند، لذا امام را برای تشکیل حکومت اسلامی به کوفه دعوت کردند. امام علیه السلام با وجود اطلاع از بی وفایی کوفیان به سوی کوفه حرکت کرد.

پس این یزید بود که برای کشتن امام علیه السلام قیام کرد.

در آغاز حکومت خود نامه ای به ولید بن عتبه، والی مدینه نوشت و از او خواست که از حسین بن علی بیعت بگیرد، اگر بیعت نکرد، او را بکش و سرش را بفرست. برای من.

دیدگاه دوم – اکثریت بر این عقیده اند که امام قیام کرد و علت قیام بر اساس صلح نامه امام مجتبی بود که معاویه را به عنوان جانشین معرفی نکنند، در حالی که او یزید را مجروح و نامزد کرد و به مقام قیام رسید. حاکم، سعی کرد از امام بیعت بگیرد، امام با آن مخالفت کرد. بدعت پدید آمد و هدف قیام اصلاح امت اجدادش و امر به معروف و نهی از منکر بود.

در زمان معاویه بدعت ها و انحرافات زیادی از دین رخ داد:

-تعداد زیادی از شیعیان را کشتند و بقیه تحت نظر بودند.

– واعظان در خطبه ها به حضرت علی (ع) توهین می کردند، سپس به ایشان خرده می گرفتند.

-بسیاری از معترضان به افراد ذی نفوذ سیم و طلا پرتاب کردند.

– اعتقادات مردم ضعیف شد.

– خرافات را رواج می دهند.

– علمای دربار به مردم دستور داده بودند که هرکس بر خلاف خلیفه قیام یا اعتراض کند، دین را ترک کرده و مورد اعتقاد مردم قرار گرفته است.

– خفکان مطلق بود، هیچکس جرات حرف زدن نداشت، او را می کشتند.

– ظلم و بی عدالتی رایج بود.

– اگر کسی قصد اعتراض یا قیام یا قیام علیه خلیفه را داشت، مردم او را کافر می دانستند.

– کلام پیامبر صلی الله علیه و آله که در قدرت امیرالمومنین علی (ع) فرمودند حذف شد.

– دین را تحریف کردند و سنت های غلط ساختند.

– فساد و فحشا در حال افزایش است.

– دیگر زمینه قیام نبود.

به همین دلیل امام (ع) از عدم وفاداری خود به یزید خبر داد و حرکت خود را از مدینه به مکه و کوفه آغاز کرد. بعدها متوجه شدند که حسین بن علی (ع) با یزید بیعت نکرده و حاکمیت او را به رسمیت نمی شناسد. این امر باعث شد که مردم دوباره جرات مقابله با ظلم و حاکمان ستمگر را پیدا کنند.

لازم به ذکر است که شخصیت جامع و کاملی چون حسین بن علی (ع) باید تسلیم قیام علیه یزید می شد تا عقاید باطل را از بین ببرد و به مردم بفهماند که نباید زیر یوغ ظلم و فرمانروایی ظالم سگ قرار گیرند. ناقل و الکلی مثل یزید.

پس از شهادت امام حسین ع

مردم جرأت و جرأت اعتراض به حاکمان ستمگر را پیدا کردند و قیام های متعددی از جمله:

قیام توابین، زید بن علی، مختار بن ابوعبید ثقفی و …. کامل ترین این قیام ها قیام امام خمینی و پایان ۲۵۰۰ سال ظلم شاهنشاهی به ویژه رژیم منفور پهلوی بود. اولین قیام بعد از حکومت امام حسن (ع) که منجر به تشکیل حکومت اسلامی شد.

انشاءا… پرچم توسط حضرت آقا سید علی به صاحب اصلی آن امام زمان عج تحویل خواهد شد.

و صلح

علی پورمومینی ۵/۱۲/۱۴۰۱